خبرگزاری شبستان

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

السبت ١٤ رجب ١٤٤٤

Saturday, February 4, 2023

Headlines of news of service

Mosques in UK Open Doors To Help People In Extreme Heatwave

Heatwave-affected people have been seeking refuge in mosques in the North West.

Time :   9/10/2014 6:38:16 PM News Code : 3816

Introduction of books written on the life of Imam Reza (as)
Social: Eighth infallible Imam, Imam Ali ibne Mosa Reza (as) is the ocean of knowledge and wisdom. After studying all life long, one can only understand few of his virtues.

Shabestan news agency: Abul Hassan Imam Ali ibne Mosa Reza (as) was born in Medina in 148 hijra. He is the eighth infallible Imam of Shiite Muslims. His father is Imam Mosa Al-Kazim (as). His mother is Najma (as), who is famous with the titles of “Ummul Banein Sukan and Taktum” in traditions. Abbasid caliph Mamoon martyred him by poisoning him in Tus city. His holy shrine in the holy Mashhad is the site for Ziyarat for pilgrims that come from Iran, Pakistan, Iran and other countries of the world. Millions of Muslims have visited his shrine. Many books are written in the past few years about his miracles, virtues, personality and on other topics related to him.

Names of some of the important books are as follows:

مناظره امام رضا علیه‌السلام با دانشمندان غیرمسلمان/ سیدعلیرضا جعفری/ نبوغ / 1381

درس هایی از زندگی امام رضا علیه‌السلام / عبدالحسین طالعی، حسین فریدونی (مترجم)/ نبا / 1381

زندگانی امام رضا علیه‌السلام / منصور کریمیان/ اشرفی / 1381

پناه بی پناهان امام رضا علیه‌السلام / محمدجواد مهری کرمانشاهی/ مشرقین / 1381

آثار حضور و برکات امام رضا علیه‌السلام در ایران/ سلسله / 1381

داستان هایی از کرامات امام رضا علیه السلام/ علی یزدی/ نجبا / 1381

زندگانی چهارده معصوم، امام رضا علیه‌السلام / علی نوری/ جهانتاب/ 1382

سیرت حضرت امام رضا علیه‌السلام / سیداحتشام عباس زیدی، سید قلبی حسین، سیدهاشم موسوی (مترجم)/فرهنگ مشرق زمین / 1382

امام رضا علیه‌السلام و ایران/ امیر عباس رجبی، سیدحسین حر (مترجم)/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی/ 1383

داستان زندگی امام رضا علیه‌السلام / محمدحسین صلواتیان، امیرمهدی مرادحاصل، رضا شیرازی/ پیام نور / 1383

زندگانی حضرت امام رضا علیه‌السلام / حمیدرضا کفاش/ عابد / 1383

زائر پیاده امام رضا علیه‌السلام / عباس فرهادیان/ عابد / 1383

رفتارهای اخلاقی و اجتماعی امام رضا علیه‌السلام / محمدعلی چنارانی/ عروج اندیشه / 1383

اهمیت نماز در سیره امام رضا علیه‌السلام / غلامرضا اکبری زیبدی/ الشمس/ 1384

معجزات امام رضا علیه السلام/ حبیب الله اکبرپور (به اهتمام)/ الف/ 1384

دارالشفاء امام رضا علیه‌السلام / جابر رضوانی/ مهدیه / 1384

فلسفه الهی از منظر امام رضا علیه‌السلام / عبدالله جوادی آملی، زینب کربلایی (مترجم)، مجید حیدری فر (ویراستار)/ اسراء / 1384

امام رضا علیه‌السلام و قرآن؛ جایگاه وحی در معارف رضوی/ غلامرضا اکبری زیبدی/ الشمس / 1384

از مدینه تا خراسان؛ سرگذشت داستان گونه امام رضا علیه‌السلام / کمال سید، مهدی عابدی (مترجم)/ حدیث راه عشق/ 1384

ماه غریب من؛ داستان زندگی امام رضا علیه السلام/ مجید ملامحمدی/ به نشر/ 1385

سیری در زندگانی امام رضا علیه‌السلام؛ ضامن آهو/ سیدمحمد صالحی/ معیار اندیشه/ 1385

تحلیلی از زندگانی امام رضا علیه‌السلام / محمدجواد فضل الله، سیدمحمدصادق عارف (مترجم) / بنیاد پژوهش های اسلامی / 1385

آداب زیارت امام رضا علیه‌السلام / بنیادپژوهش های اسلامی (تهیه و تنظیم)/ بنیاد پژوهش های اسلامی/ 1385

ولایت عهدی امام رضا علیه‌السلام / سیدمحمد مرتضوی، جواد طهوریان (ویراستار)/ بنیاد پژوهش های اسلامی / 1385

اخلاق تربیتی امام رضا علیه‌السلام / جواد محدثی/ مطهر / 1385

آفتاب هشتم؛ امام رضا علیه‌السلام / مهدی وحیدی صدر، فرشته منعمی (تصویرگر)/ براق / 1385

الگوهای رفتاری حضرت امام رضا علیه‌السلام / محمدحسین نوحه خوان/ مدین / 1385

نامه ای به امام رضا علیه‌السلام / شلفین/ 1385امامت از دیدگاه امام رضا علیه‌السلام / احمد آقایی (گردآورنده)/ بنیاد پژوهش های اسلامی / 1385

چهل داستان از کرامات امام رضا علیه‌السلام / مهدی خراسانی، محمد محمدی اشتهاردی (مقدمه)/ ولایت / 1385

بارانی از ستاره؛ امام رضا علیه‌السلام / مهدی وحیدی صدر (شاعر)، فرشته منعمی (نقاش)/ عروج اندیشه / 1385

منظومه هدایت؛ زندگانی حضرت امام رضا علیه‌السلام / فرشته مقیمی/ میرپور / 1385

زیارتنامه امام رضا علیه‌السلام / اسدالله رضوانی (خطاط)/ ولایت / 1385

امام رضا علیه‌السلام؛ چهره مهربان/ غلامرضا آبروی، سعید گائینی (تصویرگر)، نسرین گائینی (تصویرگر)/ حضور / 1386

نماز و عبادت امام رضا علیه‌السلام / عباس عزیزی/ صلاه / 1386

شب آفتابی خراسان؛ زندگانی امام رضا علیه‌السلام / محسن پارسا، علی محمدی (تصویرگر)/ سپیده/ 1386

چهل حدیث از امام رضا علیه‌السلام / شراره شرفی (تدوین)/ جلیل/ 1386

چکیده زندگانی امام رضا علیه السلام/ حسین استادولی/ شبر/ 1386

قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه‌السلام / عبدالله جوادی آملی، زینب کربلایی (مترجم)، مجید حیدری فر (ویراستار)/ اسراء / 1386

خورشید مشرق؛ امام رضا علیه‌السلام / عباس عطاری کرمانی/ آسیم / 1386

امام رضا علیه‌السلام / محمدرضا ناجی/دفتر پژوهش های فرهنگی / 1387

کرامات امام رضا علیه‌السلام / حسین صبوری/ صبوری / 1387

سیره امام رضا علیه‌السلام / امیرمهدی حکیمی، محمدکاظم بهنیا (مصحح)/ دفتر نشر فرهنگ اسلامی / 1387

مرد بارانی؛ امام رضا علیه‌السلام / محمدکاظم مزینانی (شاعر)، منصوره محمدی (تصویرگر)/ قدیانی / 1387

ولایت عهدی امام رضا علیه‌السلام / سیدمحمد مرتضوی، جواد طهوریان (ویراستار)/ بنیاد پژوهش های اسلامی / 1387

امام رضا علیه‌السلام؛ مسافر غریب/ سپیده خلیلی، سعید رزاقی (تصویرگر)/ لوح دانش/ 1387

مهربان دهم امام رضا علیه‌السلام / مجید ملامحمدی، محمدحسین صلواتیان (تصویرگر)/ پیام آزادی/ 1387

صد حدیث از امام رضا علیه‌السلام / مجید غفوری (به اهتمام)/ آبرخ / 1387

نگاهی بر زندگی امام رضا علیه‌السلام / محمد محمدی اشتهاردی / مطهر / 1387

رفتارهای اخلاقی و اجتماعی امام رضا علیه‌السلام / محمدعلی چناران/ پگاهان / 1387

فرازهایی از زندگی امام رضا علیه‌السلام / بتول سعیدی/ ساویز/ 1387

حرم امام رضا علیه السلام سے مربوط کتب کے نام

سبزتر از بهار؛ زندگینامه امام رضا علیه‌السلام / شکوه قاسم نیا، عطیه مرکزی (نقاش)/ مدرسه/ 1387

امام رضا علیه‌السلام در رزمگاه ادیان/ سهراب علوی/ مسجد مقدس جمکران/ 1387

کرامات و مقامات عرفانی امام رضا علیه‌السلام / سیدعلی حسینی قمی/ نبوغ / 1387

شناخت مختصر از امام رضا علیه‌السلام / حسین کرکچی/ استاد / 1383

غریب طوس؛ امام رضا علیه السلام/ مهدی وحیدی صدر (شاعر) / جامعه القرآن الکریم / 1387

کبوتر بقیع و امام رضا علیه‌السلام / فرشته منعمی (تصویرگر)، محمد کامرانی اقدام (شاعر)/ حدیث نینوا / 1387

پاره ای از بهشت؛ امام رضا علیه‌السلام / سیما بروجردی (تصویرگر)، عباسعلی سپاهی یونسی (شاعر)/ انصار / 1387

فرازهایی از؛ سخنان امام رضا علیه‌السلام / محمد حکیمی/ آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی / 1387

سفر امام رضا علیه‌السلام به نیشابور/ سیدمصطفی حسینی نیشابوری/ دانش هوشیار/ 1387

نگین توس؛ نگاهی به زندگانی امام رضا علیه‌السلام / سکینه اولادحیات/ شوق / 1387

خورشید خراسان؛ تاریخ و جامع شعر حضرت امام رضا علیه‌السلام / امیراسماعیل آذر/ پلک / 1387

آیین زندگی از دیدگاه امام رضا علیه السلام/ محسن کتابچی/ الف/ 1387

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه‌السلام از مدینه تا مرو/ جلیل عرفان منش، محمد فلسفی (ویراستار)/ بنیاد پژوهش های اسلامی / 1387

نیم نگاهی به زندگانی غریب توس امام رضا علیه السلام/ علیرضا کربندی (به اهتمام)/ دامینه، واسع/ 1387

داستان های امام رضا علیه‌السلام و کاظمین علیهماالسلام برگرفته از بحارالانوار/ سیدجعفر حسینی (تهیه و تنظیم)/ دار الثقلین.

comments

Name :
Email:(optional)
Text opinion:
Send

Sent comments